ANUNȚ – selecție limba italiană
10.10.2022

Centrul Județean de Excelență Vrancea selectează elevi pentru disciplina limba italiană:

 • 1 grupă: clasele a VII-a – a VIII-a;
 • 1 grupă: clase de nivel liceal.

Programul de pregătire se adresează cu prioritate copiilor și tinerilor remigrați sau acelora care cunosc limba italiană din diverse medii formale ori nonformale și  care au minimum nivelul de competență lingvistică A2.

Înscrierea se realizează în perioada 13 – 21 octombrie 2022, conform precizărilor din anunțul de selecție din data de 12.09.2022.


ANUNȚ
privind testarea elevilor
sâmbătă, 15.10.2022

Centrul Județean de Excelență Vrancea anunță testarea elevilor înscriși pentru următoarele discipline:

Disciplina

Clasa/ nivel de studiu Locul desfășurării testării Ora
Desen/ Pictură Elevii din clasele V-VIII Liceul de Artă ”Gh. Tattarescu”, Focșani Ora 9.00

(Sala 12)

Matematică A V-a Liceul de Artă ”Gh. Tattarescu”, Focșani Ora 9.00
Matematică A VI-a Liceul de Artă ”Gh. Tattarescu”, Focșani Ora 9.00
Matematică A VII-a Liceul de Artă ”Gh. Tattarescu”, Focșani Ora 9.00

NOTĂ!

Elevii care, în anul școlar 2021-2022, au fost înscriși în grupele de pregătire ale Centrului Județean de Excelență și au fost admiși la evaluarea finală NU susțin testare.

Elevii înscriși pentru celelalte discipline/ grupe de pregătire vor fi contactați de către profesorii Centrului Județean de Excelență în vederea derulării activităților.

ANUNȚ – calendar selecție
03.10.2022

În perioada 3 – 11 octombrie 2022, se desfășoară evaluarea dosarelor depuse de elevii din județul Vrancea în vederea selecției pentru grupele de pregătire din cadrul Centrului Județean de Excelență.

Informațiile referitoare la eventualele testări (pentru disciplinele la care se depășește numărul de 15 elevi/grupă) și la constituirea grupelor de pregătire vor fi făcute publice în data de 12 octombrie 2022.


ANUNȚ – selecție limba spaniolă
03.10.2022

Centrul Județean de Excelență Vrancea selecteazî elevi pentru disciplina limba spaniolă:

 • 1 grupă: clasele a VII-a – a VIII-a;
 • 1 grupă: clase de nivel liceal.

Programul de pregătire se adresează cu prioritate copiilor și tinerilor remigrați, care au minimum nivelul de competență lingvistică A2.
Înscrierea se realizează în perioada 3 – 14 octombrie 2022, conform precizărilor din anunțul de selecție din data de 12.09.2022.


ANUNȚ PENTRU SELECȚIA/ ÎNSCRIEREA ELEVILOR
ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE
ALE CENTRULUI JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ VRANCEA
ANUL ȘCOLAR 2022 -2023
12.09.2022

  

În perioada 12 – 30.09.2022, se va desfășura selecția elevilor capabili de performanțe înalte, în vederea constituirii grupelor din cadrul Centrului Județean de Excelență Vrancea.

Centrul Județean de Excelență Vrancea este o instituție conexă a Ministerului Educației, coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, care funcționează în scopul asigurării condițiilor de pregătire și dezvoltare a elevilor capabili de performanță din județul Vrancea.

Disciplinele pentru care se realizează selecția în această etapă sunt:

 1. Limba și literatura română (V-VIII)
 2. Texte și filme. Teorie și interpretare (IX-XII)
 3. Lectură și scriere creativă (IX-X)
 4. Tipuri de texte. Lecturi complementare (XI)
 5. Matematică
 6. Informatică (V-VI)
 7. Informatică (IX)
 8. Robotică (IX-XII)
 9. Chimie
 10. Fizică
 11. Geografie
 12. Limba engleză
 13. Limba francează
 14. Limba latină (IX)
 15. Desen/ pictură

Înscrierea elevilor se face de către părinte/ tutore/ reprezentant legal, conform calendarului, prin completarea datelor și înregistrarea portofoliului elevului după cum urmează:

–        Completarea și transmiterea documentelor solicitate (semnate și scanate în format PDF) la adresa de email: cexvrancea.elevi@gmail.com

SAU

–        Completarea și înregistrarea documentelor solicitate la sediul Centrului Județean de Excelență Vrancea, str. Dornei nr. 5, etajul II, camera 23, în zilele de miercuri și joi, interval orar 12.00 – 14.00 ori depunerea portofoliului la secretariatul I.Ș.J. Vrancea.

ȘI

–        Completarea formularului https://forms.gle/4cGgmh4FVjRx41Qy5obligatoriu

Documentele necesare procesului de selecție/ înscriere a elevilor sunt:

1.     Pentru elevii care, în anul școlar anterior, au urmat un program de pregătire al centrului și au fost admiși în urma evaluării finale:

–        Formular 1 – Cerere de înscriere

–        Formular 2 – Consimțământul părintelui/ reprezentantului legal

–        Certificat de naștere/ carte de identitate – copie

2.     Pentru elevii care, în anul școlar anterior, NU au urmat un program de pregătire al centrului, dar au obținut premii și mențiuni (în ultimii 3 ani școlari) la etapa județeană/ națională/ internațională a olimpiadelor și concursurilor școlare finanțate de Ministerul Educației ori desfășurate/recunoscute la nivelul centrelor de excelență:

–        Formular 1 – Cerere de înscriere

–        Formular 2 – Consimțământul părintelui/ reprezentantului legal

–        Documente doveditoare ale rezultatelor obținute (diplomă, adeverință etc.) – copie

–        Certificat de naștere/ carte de identitate – copie

3.     Pentru elevii care nu se încadrează în criteriile menționate la punctele 1-2 și urmează să participe la testările organizate de centrul de excelență, după data de 1 octombrie 2022:

–        Formular 1 – Cerere de înscriere

–        Formular 2 – Consimțământul părintelui/ reprezentantului legal

–        Certificat de naștere/ carte de identitate – copie

Pentru toate categoriile de elevi enumerate mai sus este obligatorie completarea formularului https://forms.gle/4cGgmh4FVjRx41Qy5.

După etapa de verificare a dosarelor, dacă numărul copiilor și tinerilor înscriși depășește numărul de locuri disponibile se va organiza o probă de departajare, care va fi anunțată pe site-ul Centrului Județean de Excelență Vrancea în perioada 3-5 octombrie 2022. Locurile disponibile vor fi ocupate prin testarea elevilor.

Admiterea în grupele de performanță se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

În funcție de elaborarea unor noi programe de pregătire, Centrul Județean de Excelența va organiza, în cursul anului școlar, alte etape de selecție, care vor fi comunicate pe site-ul instituției și al I.Ș.J. Vrancea, precum și unităților de învățământ.

Informațiile referitoare la (re)înscrierea elevilor în grupele de performanță și etapele de selecție pot fi accesate pe site-ul instituției: www.excelentavrancea.ro

Documente atașate