Excelența este o atitudine. Îndrăznim împreună prin talent, creativitate și pasiunea noutății.

Idealul paideutic al Centrului Județean de Excelență Vrancea este orientat către nevoile copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte.
Ancorându-ne ideile în cele 10 nevoi umane marcusiene, căutăm împreună ”jocul cel mare” în orizonturile cunoașterii și ale emoției. Excelența este în orice copil, noi doar o descoperim mai mult

Viziune

Centrul Județean de Excelență Vrancea urmărește formarea unor tineri activi, cu o gândire creativă și autonomă, pentru care învățarea este o aventură continuă, capabili să inoveze evoluând spre performanțe înalte, viitori adulți asertivi, empatici, lideri ai lumii în care trăiesc și pe care o construiesc.

Misiune

Centrul Județean de Excelență Vrancea oferă un mediu de învățare stimulativ într-o diversitate de domenii, care facilitează dezvoltarea fiecărui copil sau tânăr deschis spre cunoaștere și cultură, printr-o ofertă educațională flexibilă și adaptabilă la nevoile personale și exigențele beneficiarilor, promovând valori etice, care vin în sprijinul conturării unui profil intelectual și a excelenței.

Obiective strategice

  • Coagularea unui colectiv sinergic, format din tineri capabili de rezultate de excepție în diverse domenii și din cadre didactice cu o înaltă pregătire metodică și științifică, receptive la nou și interesate de performanța academică
  • Creșterea calității serviciilor educaționale și stimularea excelenței prin implementarea unui curriculum adecvat și atractiv, centrat pe educat, competențe-cheie și aptitudini
  • Promovarea imaginii și prestigiului centrului printr-un parteneriat educativ eficient profesori-elevi-părinți-comunitate

Nasa - galaxia Cartwheel

Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team / webbtelescope.org

Imaginația este mai importantă decât cunoașterea.
(Albert Einstein)

felicită echipa de robotică!

La FIRST Tech Challenge elevii învață să gândească ca niște ingineri. Echipele proiectează, construiesc și programează roboți pentru a concura împotriva altor echipe.

  • Articole recente

  • Parteneri și sponsori